Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Prahy

2. 10. 2007

Velká Morava

Prvním skutečným státním útvarem na území České republiky byla Velkomoravská říše. Rozkládala se na území Čech, Slezska, Moravy, Slovenska a Podunají. Na západě sousedila s mocnou východofranskou říší, ze které na pohanskou Moravu pronikalo křesťanství.

Přemyslovci

Po slavném obdobíVelké Moravy se centrum státu přesunulo na západ do Čech. Moc zde soustředil do svých rukou rod Přemyslovců, který si ji udržel více než 400 let - až do roku 1306, kdy moc přešla do rukou Lucemburků .

Lucemburkové a Karel IV.

Po smrti Václava III., posledního mužského potomka z rodu Přemyslovců , se v čele státu vystřídalo několik králů, ale žádný z nich si nezajistil pevné postavení. Část šlechty a opatů nespokojených s vládou Jindřicha Korutanského zosnovala státní převrat. Se souhlasem císaře Jindřicha VII. krále sesadili. Císař svolil ke sňatku svého syna Jana s dosud neprovdanou sestrou posledního přemyslovského krále - Eliškou. Českým králem se tak v letech 1310 a 1346 stal Jan Lucemburský.

Husitství a odkaz mistra Jana Husa

České země postihla za vlády Václava IV., syna jednoho z největších českých panovníků historie - krále a císaře Karla IV.,hospodářská deprese. V zemi řádili lapkové, po dlouhé době udeřily morové epidemie, zuřily soukromé války.Církev, která měla dohlížet na dodržování božích přikázání,se soustředila na získávání mocenských pozic a hromadění majetku. Duchovní již dlouho vykonávali funkce ve správě království a namísto peněz dostávali církevní úřad jako zaopatření. Nejen v Čechách, ale i jinde v Evropě sílilakritika církve za odklon od původních zásad

Habsburkové a vláda Rudolfa II.

V neklidné době poloviny 16. století, kdy Evropa čelila náporu Turecka i reformace, volily české stavy nového panovníka. Z několika kandidátů vybraly člena mocného rodu Ferdinanda I. Habsburského (1526 - 1564). Musel podepsat volební kapitulaci, ve které se zavázal hájit a dodržovat stavovské výsady. České země se tak na 400 let staly součástí velkého soustátí zahrnujícího vedle nich především Rakousko a Uhersko. Až na krátkou výjimku, právě za Rudolfa II., Habsburského se z Prahy panovnický dvůr natrvalo přemístil do Vídně.


Třicetiletá válka

Matyáš, bratr a nástupce Rudolfa II. Habsburského, ani jeho další bratři neměli potomky. Nástupcem v monarchii ve střední Evropě, a tedy i králem v zemích Koruny české, se na základě rodinné dohody stalFerdinand Štýrský. Zemskými sněmy byl za českého krále pouze přijat, nikoliv zvolen. Ve své přísaze sice slíbil dodržovat zemské svobody včetně Rudolfova majestátu, ale svůj slib nehodlal dodržet.

Tereziánské reformy

Marie Terezie (1740 - 1780), dcera Karla VI. , nastoupila na trůn podle pravidel Pragmatické sankce, která zajišťovala dědičnost trůnu po mužské i ženské linii. Uznání Pragmatické sankce se ukázalo bezcenným, když pruský králFridrich II. vpadl do Slezska, nejbohatší země monarchie.

Napoleonské války

V roce 1789 vypukla ve FranciiVelká francouzská revoluce.S posláním svobody, bratrství a rovnosti nemohli Habsburkové souhlasit, protože přímo ohrožovalo jejich mnohonárodnostní říši dosud svázanou řadou feudálních vztahů. Mimo mocenské důvody je pojil s francouzským králem i příbuzenský vztah. Manželka posledního předrevolučního francouzského krále Ludvíka XVI.,Marie Antoinetta, byladcerou Marie Terezie a sestrou dvou habsburských císařů, Josefa II. a Leopolda II.

Česká národní myšlenka

Po dlouhých obdobích útlaku přetrvávala česká národnost zejména v udržování jazyka a kultury na venkově. K tomu, aby se však zcela emancipoval od státu závislého na němčině a vytvořil dokonce vlastní národní stát, byla však ještě dlouhá cesta.

První československá republika

Po smrti korunního prince Rudolfa, který spáchal sebevraždu, přešlo následnictví na císařova synovce Františka Ferdinanda d'Este. Kvůli rodově nerovnému sňatku s pouhou hraběnkou Žofií Chotkovou se však musel vzdát nástupnického práva svých dětí. V létě roku 1914 odjel spolu s manželkou na vojenské cvičení rakousko-uherské armády do Sarajeva.

Druhá světová válka

Při jednáních s československou vládou o úpravě postavení německé menšiny v Československu Sudetoněmecká strana postupovala podle pokynů Adolfa Hitlera s primárním cílem nedohodnout se a zvýšit tím mezinárodní napětí ve věci postavení Němců v republice.

"Sametová" revoluce a její důsledky

Dne 17. listopadu 1989 režim vytvořený Komunistickou stranou tvrdě zasáhl proti demonstraci studentů pořádané u příležitosti 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Na protest proti brutalitě zásahu vyšli lidé do ulic - začaly demonstrace a stávky v mnoha městech v Československu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář